کیکهای تولد کودکان

پیش از مشاهده این آلبوم پیشنهاد میکنیم از نکات مربوط به سفارش کیک در لینک زیر بازدید فرمایید

http://cakeara.com/?p=2414

نمونه کیکهای تولد کودکان که توسط کیک آرا تهیه یا پیشنهاد می شود. از ایده های جدید شما جدا استقبال می کنم!

کد BC-1، کیک تولد کفشدوزک

wpid-img_20140727_144152.jpg

این کیک تولد از کارهای انجام شده کیک آرا است. سایر کیکهای تولد کفشدوزکی به شکل زیر است.

lady bird 8 lady bird 4

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-2، کیک تولد جوجه های خشمگین

wpid-img_88596267765862.jpeg

wpid-img_20140512_150907.jpg

wpid-cakeara-angrybirds-cake.jpeg

upload-2

 

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

 

کد BC-3، مجموعه کیک تولد باب اسفنجی و کیک تولد همبرگری

 IMG_20150220_163521[1]

IMG_20150213_110534[1]

دو عکس فوق، کیک تولد باب با روکش فوندانت هستند

wpid-cakeara-spongebob-cake.jpeg

ocean-8

spongebob-3

 upload upload-1 upload-1

upload-5

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

 

کد BC-3-2: کیک تولد دختر توت فرنگی

wpid-img_20140710_180304.jpg

strawberry-shortcake-house

 کیstrawberry-shortcake-cake

کد BC-5، بوکه گل مافین

upload upload-2

توضیح: بوکه گل مافین مجموعه کاپ کیکهایی است که با خامه به صورت رز تزئین شده و در یک گلدان به صورت دسته گل قابل عرضه است. روی این دسته گل، شخصیت مورد نظر را می توان به صورت عروسک خوراکی قرارداد

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

 

کد BC-6،  کیک تولد باب اسفنجی روی اقیانوس

spongebob-7

wpid-cskeara-spongebob-cake.jpeg

توضیح: کیک با روکش خامه و سایر المانها، فوندانت هستند

sponge bob cake

نمونه دو کیلویی کیک باب روی اقیانوس

کدBC-7، کیک تولد توت فرنگی و توت فرنگی کوچولو!

strawberry shortcake-2

توضیح: حداقل وزن این کیک ۴ کیلوگرم است. عروسک خوراکی است

کد BC-7، کیک تولد یک و دو طبقه توت فرنگی کوچولو

strawberry shortcake-3 strawberry shortcake-5 strawberry shortcake-9

کد BC-9، کیک تولد پو خرسه!

IMG_20150321_141515[1]

pooh-1 - Copy

wpid-img_20140609_133105.jpg

توضیح: روکش کیک هم به صورت خامه ای هم فوندانتی و سایر اجزا از جنس فوندانت است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-10، کیک تولد سر پو خرسه

pooh-2 - Copy

توضیح: این کیک کلا خامه ای است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کدBC-11، کیک شان دشیپ

shaun the ship-1 - Copy

کیک تولد شان دشیپ آبی!

shaun the sheep cakeara

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-12، کیک شان و سگ گله

shaun the ship-4 - Copy

IMG_20150122_194043[1]

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-12-1: د BC-13، مجموعه کیک تولد یک و دو طبقه مینی ماوس

minnie-1 - Copy minnie-2 - Copy mikkie-2 - Copy

minnie cakeminnie-cake

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-14، کیک تولد سر مینی ماوس

IMG_20150101_234418[1]

کد BC-15، کیک تولد میکی ماوس قهرمان

mikkie-8 - Copy

کد BC-16،  کیک تولد سر میکی ماوس

mikkie-1 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-17، کیک تولد مینی ماوس

minnie-4 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-18، کیک تولد میکی ماوس ساده

mikkie-5 - Copy

کد BC-19، کیک تولد قلب مینی ماوس

minnie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-20، کیک تولد میکی ماوس کلاب هاوس

mikkie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

.

کد BC-21، کیک تولد کفشدوزک

ladybird-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.. کیک قابل اجرا در یک و دو طبقه نیز می باشد

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

.

کد BC-22،  کیک تولد یک و دو طبقه کفشدوزک

ladybird-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

.

کد BC-24، کیک تولد هلو کیتی

hello kitty-9 - Copy

کد BC-24-1، کیک تولد کیتی تخت!

روکش و تزئینات فوندانت هستند

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-25، کیک تولد یک و دو طبقه کیتی

hello kitty-7 - Copy

kitty-1

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-26،  کیک تولد کیتی تمام خامه ای

hello kitty-8 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-27، کیک تولد کیتی

hello kitty-4 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-28، کیک تولد کیتی خامه فوندانت

hello kitty-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-29، کیک تولد کیتی روبان دار!

hello kitty-3 - Copy

کد BC-30، کیک تولد کیتی عروسکی

hello kitty-2 - Copy

IMG_20150112_210808[1]

wpid-img_20140625_194526.jpg

kitty-2

IMG_20150211_163003[1]

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد، کیک تولد کتاب فوتبال! BC-31

football-5 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-32، کیک تولد و توپ!

football-4 - Copy

wpid-cakeara-soccer-cake.jpeg

wpid-img_63829289855571.jpeg

کد BC-33، کیک تولد زمین فوتبال

football-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. عروسکها غیر خوراکی هستند.

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-34، کیک تولد یک و دو طبقه دورا

dora-1 - Copy

کدBC-36،  کیک تولد مک کوئین

cars-3 - Copy

کد BC-37، کیک تولد یک و دو طبقه مک کوئین

cars-1 - Copy

ecakeara mcqueen cake

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-38، کیک  پروانه ای

butterfly-4 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-39، کیک پروانه ای یک و دو طبقه

butterfly-2 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-40، کیک پروانه ای

butterfly-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-41، کیک زنبوری

bee-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

.

کد BC-41-1: کیک زنبوری خامه و فوندانت

bee-cake

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-42، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-3 - Copy

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-43، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-2 - Copy

upload-1

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

کد BC-44، کیک خانه زنبوری!

bee-1 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-45، کیک باربی

barbie cake-1 - Copy

wpid-barbie-cake.jpeg

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-46، باربی در حمام!

544912_10151346728600919_2016002883_n

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-47، توپ در کیک!

ball cake-3 - Copy

توضیح: روکش کیک خامه و روکش توپ، فوندانت است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

.

کدBC-48، کیک توپ ساده

ball cake-2 - Copy

روکش کیک خامه و تکه های تپ فوندانت است

کد BC-49، کیک انکری برد تیرکمانی!

angry birds-5 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-50،  کیک انگری برد تخت!

angry birds-3 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-51، کیک انگری برد چشمهای خشمگین

angry birds-2 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-52، انگری برد عروسکی

angry birds-1 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

کد BC-53: کیک اسپایدر من

spiderman cake-1

روکش کیک، خامه، تزئینات سیاه روی کیک رویال آیسینگ و صورت اسپایدر من فوندانت است

کد BC-54: کیک تولد یکسالگی

yek salegi-11

برای سفارش کیک، لطفا محتوای آدرس زیر را مطالعه فرموده یا با ما تماس بگیرید:

http://cakeara.com/?page_id=56

109 دیدگاه در “کیکهای تولد کودکان

 1. سلام میخاستم بدونم اگه بخام کیک ۲ کیلویی سفارش بدم ولی شما در توضیح عکس نوشتید ۴ کیلوه میشه؟ یعنی برا کیک ۲ کیلو میشه هر مدلی رو انتخاب کرد یعنی میشه کیک ۴ کیلویی رو ۲ کیلویی درست کنید

 2. با سلام و خسته نباشىن خدمت شما دوست عزىز

  کىک BC-9 که حالت دو طبقه داره چند کىلو است و مبلقش را هم بفرماىىد. با فوندانت لطفا…در ضمن از کجا مىتونم کىکهاى شما رو تهىه کنم که تست کنم.

 3. سلام خیلی کیکاتون زیباست و هنرمندانه

  عزیزم من برای تولد پسرم یه کیک توماس میخوام که اگه اجازه بدین براتون ایمیل میکنم تعداد نفرات تولد ۱۵ نفر میخواستم بدونم هزینه اش چقدر میشه ؟

  ممنونم

 4. سلام خسته نباشید من براتون ایمیل فرستادم یه کیک توماس هست میخواستم بدونم برای ۱۵ نفر مهمون این کیک را قیمتش را بفرمائید. متشکرم

 5. با سلام و خسته نباشید
  از سایت بسیار زیبا و باسلیقه و پر محتواتون سپاسگزارم
  متاسفانه ما اصفهان هستیم و بنابر گفته هایتان امکان انتقال ب اصفهان ممکن نیست فقط یه راهنمایی می خواستم چون من خودم کیک و شیرینی در خانه تهیه میکنم تا حالا با فندانت کار نکردم ،کار با فندانت راحته و خودم میتونم کار کنم واز کجا تهیه کنم ؟ از لوازم قنادی و یا جایی دیگه و اینکه محتویات این فندانت بی ضرر و از چه موادیه و ساخت کجاست ؟ و قیمتش ؟
  ببخشید سوالاتم زیاد شد .

 6. سلام خسته نباشید
  کیکاتون خیلی خوشگل و شیکند و حتماً خوشمزه
  من براتون ایمیل زدم ولی جواب ندادید قیمت کیک های شماره ۶ – ۱۱ و ۱۹ رو با وزن ۲ کیلو با روکش خامه ای می خواستم بدونم در ضمن سفارش من رو برای ۵ شنبه قبول می کنید؟

  1. سلام آرنیکا عزیز. این هفته به دلیل اینکه ترافیک کاری خیلی بالا هست چون قبل از شروع ماه محرم تقریبا همه دارند مراسمها رو برگزار میکنن، اصلا فرصتش نیست. اما در سایر هفته ها مشکلی نیست.
   با سپاس از توجه شما

  1. سلام آزاد عزیز
   با عرض پوزش فراوان چون ترافیک کاری این هفته خیلی زیاد بود به دلیل اینکه قبل از ماه محرم سفارشهای مراسم خیلی بالا هست، من شرمنده شما هستم.
   با سپاس از شما
   کیک آرا

 7. با سلام
  بعضی از عکس ها تون مربوط به سایت نات جاست کیک (not just cakee by annie) هست
  آیا خود شما هم اونو ساختید؟
  اگه ساختید چرا عکس خودتونو نذاشتین؟
  بهتره مشخص کنید کدومو خودتون ساختین کدومو نه
  متشکرم

   1. سلام محمد عزیز
    گرچه به خاطر ندارم موضوع صحبت قبلی چه بوده است، از لطف شما ممنونم و متقابلا آرزوی سلامت و موفقیت شما را دارم
    کیک آرا

 8. برای ۲۸ آذر کی سفارش بدم خوبه ببخشید میتونید کیک باب اسفنجی روی اقیانوس و بوکه گل مافین، مناسب برای هدیه تولد دوستان به ورامین بیارید مطمینید خراب نمیشه؟

  1. محدثه عزیز
   با سلام و احترام
   کیک و بوکه گل را برای آنکه در مسافت مذکور در ترافیک نماند و در بهترین وضعیت تحویل مشتری شود، حدود ساعت دوازده ظهر تحویل آژانس میشود. درصورتیکه خودتان تمایل داشته باشید میتوانید برای تحویل آنها تشریف بیاورید. تا کنون هیچ مشتری در خصوص تحویل آژانس شکایتی نداشته و سفارشات برای دوستان ساکن کرج نیز ارسال گردیده است.
   برای ۲۸ آذر یکهفته قبل سفارش دهید.
   با سپاس
   کیک آرا

 9. سلام و خسته نباشید
  کیک BC-3 باب اسفنجی برای ۲۰ نفر مهمان چند کیلو و چند می شود؟ کیکی شبیه خود باب اسفنجی هست منظورمه .

  کیک همبرگر چنده؟

  چند روز قبل سفارش می گیرید؟

  ممنون

  1. جناب آقای یعقوبی
   با سلام و احترام
   برای سفارش هر کدام از کیکهای موجود در سایت یا ارسال طرح مورد نظرتون با این تلفن تماس بگیرید
   ۰۹۳۳۱۷۹۰۱۴۴
   یا با ما مکاتبه کنین
   mail@cakeara.com
   با سپاس از همراهی شما

 10. سلام و خسته نباشید
  کیک های شما بسیار عالی و زیبا هستند میخواستم بدونم شما سفارش از روی عکس هم میگیرید؟؟ مثلا کیک با مدل ۳بعدی از یک دوربین دیجیتال ؟؟

  1. سلام گوهر عزیز
   بله کیکها از روی عکس شما هم تهیه میشه. هزینه کیکهای حجمی سه بعدی کمی متفاوت هست. بله کیک دوربین هم انجام میدهیم
   با سپاس
   کیک آرا

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   این کیک ترکیب خامه، بیسکوئیت و رویال هست و هر کیلو بیست و هشت هزار تومان و هزینه هر عروسک خوراکی پنج هزار تومان است.
   باسپاس

 11. مرسی از پاسختون
  برای ۲۷ دیماه کی باید سفارش بدم و اینکه باید بیایم تحویل بگیریم یا خودتون زحمت ارسالش را میکشین؟

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   برای سفارشهای آخر سال حتما یکهفته قبل هماهنگ بفرمایین. در صمن در صورت تمایل، کیک با آزانس ارسال می شود که البته با کمال احترام هزینه آن بر عهده مشتری محترم هست
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

  1. سلام الهه عزیز
   کیک باربی در حمام کاملا قابل خوردن هست و ترکیب خامه و فوندانت است.
   فوندانت طعمی مشابه مارشمالو یا تافی دارد.

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   به زودی طرح های جدید به سایت اضافه خواهد شد.در این فاصله اگر شما خودتان پیشنهادی دارید لطفا ارسال بفرمایید تا قیمتها به حضور اعلام گردد.
   با سپاس
   کیک آرا

 12. خیلی عالی بودمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  1. مهدی عزیز
   با سلام و احترام
   این کیک با دو کیلو قابل انجام هست.
   قیمت هر کیلو سی تومان و عروسک آن پنج هزار تومان.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 13. سلام دوست عزیز من چند روزه با شما تماس گرفتم برای تولد پسرم کیک کوچیک ١کیلویی می خواستم ، همه امیدم به شماست، امکانش هسه برای فردا؟

 14. سلام . خسته نباشید از مدل کیکها بسیار لذت بردم و امیدوارم با همین رنگها تحویل داده شود . لطف می کنید آدرستان را برایم ارسال کنید .

 15. سلام خسته نباشید از کدکدBC-11، طرح دیگری دارید میخواهم دخترونه باشه و اینکه برای ۱۸ نفر میخواهم . اگر طرح دیگری دارید برام میل کنیدممنون از لطف شما ( برای اردیبهشت ۹۳ میخواهم)
  کی باید سفارش بدهم

  1. سمانه عزیز
   با سلام و احترام
   با توجه به تراکم کاری پایان سال خوشحال میشیم در سال جدید برای طرحهای جدید ما در ارتباط باشین.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

  1. با سلام و احترام مجدد
   ما نیز از حسن توجه شما سپاسگزاریم و آرزومند سلامتی و شادکامی شما و خانواده محترم هستیم.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

   1. با سلام و احترام
    مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
    با سپاس و احترام مجدد
    کیک آرا

  1. با سلام و احترام
   مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 16. وای چرا انقدر قیمتهارو بالا بردین
  من پارسال برای تولد دخترم تماس گرفتم متاسفانه ظرفیت پر بود و واقعا دلم می خواست برای امسال ولی خیلی هزینش زیاد شده

  1. با سلام و احترام وضمن سپاس از همراهی شما، بله متاسفانه افزایش قیمتها در کار ما هم بی تاثیر نبوده و به عنوان مثال خمیر ساخت عروسک و گل خوراکی سال گذشته هر کیلو شصت و پنج هزار تومان بود و امسال هر کیلو نود هزار تومان. همچنین افزایش دستمزدها و سایر مواد اولیه.

 17. سلام خسته نباشید میخاستم بپرسم دلم میخاد تو کلاساتون شرکت کنم ازتون راهنمای میخاستم از کیکایی که درست میکنید خوردم خیلییییییییییی خوشم اومد من خاله مهرانا م که عکس کیکش کد۱-۴۱ – BC هست اگه فرصت داشتید جوابم بدید لطفا

  1. سارا عزیز
   با سلام و احترام
   افتخار ما هست که شما از کیک ما راضی بودین و بازهم حضور شما در کلاسهای ما افتخاری غرور آفرین خواهد بود… سوالی اگر هست خوشحال میشیم پاسخگو باشیم.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

  1. با سلام و احترام
   تا پنج روز قبل از شروع کلاس مورد نظر تماس بگیرید و در صورتیکه ظرفیت کلاس تکمیل نشده بود نصف مقدار شهریه را به شماره حساب واریز فرمایید و در روز کلاس به آموزشگاه تشریف بیاورید. کلاسهای سطح یک و دو این ماه در اول و دوم آبان و چهارم و پنجم آبانماه تشکیل خواهد شد.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 18. با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم برای خرداد ماه کی باید سفارش بدم و اینکه کیک کدbc30وbc42بصورت یک ونیم کیلو تهیه میشه و قیمت و در آخر از کجا تهیه کنیم
  ممنون از لطفتون

  1. با سلام و احترام، یکهفته زودتر لطف بفرمابید هماهنگ بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود. کیکهای کمتر از دو کیلو قابل تزیین نمیباشند. با سپاس و احترام مجدد، کیک آرا

 19. با سلام و خسته نباشید.کارهاتون خیلی قشنگه.سوالم اینه که من ۴۰ نفر مهمون برای تولد دارم چند کیلو کیک لازمه و اگه ممکنه قیمتش را هم بفرمایید.ضمنا برای تست چه موقع میتون مزاحمتون بشم.ممنون

  1. با سلام و احترام، ضمن سپاس از لطف شما برای چهل نفر براساس مدل انتخابی و حجم تزیینات، بین چهار تا پنج کیلو کیک لازم هست. قیمتها را در قسمت سفارش کیک به طور مبسوط توضیح داده ایم. برای مراجعه حضوری حتما لطفا هماهنگی تلفنی داشته باشید. با سپاس و احترام مجدد، کیک آرا

 20. با سلام نمونه کیکهاتون واقعا زیباست اولا تولد دختر من تقریبا ۲ماه دیگست کی باید سفارش بدم بعد مهمونای ما ۲۰ نفرند چند کیلو کیک لازم هستش دوما من از کیک مدل کیتی خوشم اومد چقدر هزینش میشه

  1. با سلام و احترام، ضمن سپاس از ابراز لطف شما برای بیست تقر دو کیلو کیک لازم هست که مدل شماره ۳۰ کیتی راه راه برای این وزن مناسب بوده و هر کیلو هفتاد تومان هست. نهایتا یکهفته زودتر اطلاع دهید بسیار ممنون خواهیم بود. با سپاس و احترام محدد، کیک آرا

 21. ممنون……………………………..
  خیلی خیلی قشنگ بودن….
  میشه لطفا طرح میز لوازم آرایشی هم بزارین(البته کیکش رو)ممنون…..
  دست گلتون درد نکنه………

 22. با سلام و خسته نباشید
  لطفا عکس های کیک انگریبردز به همراه قیمت آنها را به ایمیل ارسال کنید.در ضمن برای ۵ مهر کیک رو بخوایم از چه تاریخی باید سفارش بدیم.مرسی

 23. سلام…من برای ۵شنبه یک کیک میخواهم سفارش بدهم…راستی اگر عکس کیک بفرستیم…یک شخصیت کارتونی…شما قبول میکنید…چطور مبشود با شما تماس تلفنی گرفت…سپاس

پاسخ دادن به یلدا لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>