2014 entertaiment Canada pharmacy <&]: list of drugs and effects to buy medicines online safely. کیک آرا - کیکهای تولد کودکان
کیکهای رویایی در دنیای واقعی!
Header

کیکهای تولد کودکان

نمونه کیکهای تولد کودکان که توسط کیک آرا تهیه یا پیشنهاد می شود. از ایده های جدید شما جدا استقبال می کنم!

کد BC-1، کیک کفشدوزک

fb-1

توضیح: این کیک جزو کیکهای کوچک و با وزن ۶۰۰ گرم به بالا محسوب میشود. می توان این کفشدوزک را روی یک کیک بزرگ قرار داد. یا ابعاد آن را بزرگتر کرد.

کد BC-1-1: کیک کفشدوزک برجسته (تولد ملورین کوچولو)!

ladybird-2

ladybird-11

ladybird-33

وزن این کیک چهار کیلو گرم هست. روکش کیک سفید،‌خامه و روکش کفشدوزک، فوندانت هست. تزئینات همگی فوندانت هستند.

کد BC-2، کیک جوجه های خشمگین

upload-2

توضیح: روکش سفید خامه، و روکش قرمز، چشمها و نوک جوجه فوندانت است

کد BC-2-1کیک قصه انگری برد!

upload-5 upload-2 upload-1

کد BC-3، مجموعه کیکهای باب اسفنجی و کیک همبرگر به همراه عروسک

spongebob-1spongebob-3

 upload upload-1 upload-1

توضیح:‌در کیکهای همبرگر، در صورت تمایل، عروسک خوراکی باب اسفنجی از جنس مارزیپان نیز قابل ارائه است

کد BC-3-1 کیک باب اسفنجی دو طبقه

upload-5

upload-2 upload-3 upload-1 upload-4

 روی زیرکیکی این کیک یک لایه فوندانت با نوشتار هپی برد دی نوشته شده است.

کد BC-3-2: باب اسفنجی بزرگ!

spongebob-cake

کد BC-4، مجموعه کیکهای خانه توت فرنگی کوچولو

upload-1 upload-3 upload-2 upload-3

توضیح:‌به همراه این کیک، عروسک خوراکی توت فرنگی کوچولو نیز قابل ارائه است

strawberry-shortcake-cake

کد BC-5، بوکه گل مافین

upload upload-2

توضیح: بوکه گل مافین مجموعه کاپ کیکهایی است که با خامه به صورت رز تزئین شده و در یک گلدان به صورت دسته گل قابل عرضه است. روی این دسته گل، شخصیت مورد نظر را می توان به صورت عروسک خوراکی قرارداد

کد BC-6،  کیک باب اسفنجی روی اقیانوس

spongebob-7

توضیح: کیک با روکش خامه و سایر المانها، فوندانت هستند

sponge bob cake

نمونه دو کیلویی کیک باب روی اقیانوس

کدBC-7، کیک توت فرنگی و توت فرنگی کوچولو!

strawberry shortcake-2

توضیح: حداقل وزن این کیک ۴ کیلوگرم است. عروسک خوراکی است

کد BC-7، کیک یک و دو طبقه توت فرنگی کوچولو

strawberry shortcake-3 strawberry shortcake-5 strawberry shortcake-9

strawberry shortcake-1

توضیح: روکش خامه ای بوده و دایره ها و حالت دامنی روی کیک فوندانت است. عروسکها خوراکی هستند

کد BC-8،کیک توت فرنگی کوچولو

strawberry shortcake-8

کد BC-8-1: کیک آسمان!

sky-cake-1

sky-cake-3

sky-cake-2

کد BC-9، کیک پو خرسه!

pooh-1 - Copy

pooh-2

pooh-1

توضیح: روکش کیک هم به صورت خامه ای هم فوندانتی و سایر اجزا از جنس فوندانت است

کد BC-10، کیک سر پو خرسه

pooh-2 - Copy

توضیح: این کیک کلا خامه ای است

کدBC-11، کیک شان دشیپ

shaun the ship-1 - Copy

shaun-2

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد (عکس اول روکش فوندانت، عکس دوم روکش خامه با تزئینات فوندانت- عکس پشت کیک گذاشته شده است). سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-12، کیک شان و سگ گله

shaun the ship-4 - Copy

کد BC-12-1: کیک توماس

کد BC-13، مجموعه کیکهای یک و دو طبقه مینی ماوس

minnie-1 - Copy minnie-2 - Copy mikkie-2 - Copy

minnie cakeminnie-cake

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-14، کیک سر مینی ماوس

mikkie-9 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-15، کیک میکی ماوس قهرمان

mikkie-8 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-16،  کیک سر میکی ماوس

mikkie-1 - Copy

کد BC-17، کیک مینی ماوس

minnie-4 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند. روبان خوراکی یا غیر خوراکی بسته به انتخاب می تواند باشد..

کد BC-18، کیک میکی ماوس ساده

mikkie-5 - Copy

کد BC-19، کیک قلب مینی ماوس

minnie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-20، کیک میکی ماوس کلاب هاوس

mikkie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-21، کیک کفشدوزک

ladybird-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.. کیک قابل اجرا در یک و دو طبقه نیز می باشد.

کد BC-22،  کیک  یک و دو طبقه کفشدوزک

ladybird-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-23، کیک کفشدوزک تمام خامه ای

ladybird-1 - Copy

کد BC-24، کیک هلو کیتی

hello kitty-9 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-24-1، کیک کیتی تخت!

روکش و تزئینات فوندانت هستند

کد BC-25، کیک یک و دو طبقه کیتی

hello kitty-7 - Copy

kitty-1

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-26،  کیک کیتی تمام خامه ای

hello kitty-8 - Copy

کد BC-27، کیک کیتی

hello kitty-4 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-28، کیک کیتی خامه فوندانت

hello kitty-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-29، کیک کیتی روبان دار!

hello kitty-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-30، کیک کیتی عروسکی

hello kitty-2 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد، کیک کتاب فوتبال! BC-31

football-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-32، کیک و توپ!

football-4 - Copy

کد BC-33، کیک زمین فوتبال

football-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. عروسکها غیر خوراکی هستند.

کد BC-34، کیک یک و دو طبقه دورا

dora-1 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسک دورا نیمه خوراکی هستند.

کد BC-35، کیک دورا تمام خامه

dora-2 - Copy

کدBC-36، مک کوئین

cars-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند .

کد BC-37، کیک یک و دو طبقه مک کوئین

cars-1 - Copy

کد BC-38، کیک  پروانه ای

butterfly-4 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-39، کیک پروانه ای یک و دو طبقه

butterfly-2 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-40، کیک پروانه ای

butterfly-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-41، کیک زنبوری

bee-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-41-1: کیک زنبوری خامه و فوندانت

bee-cake

کد BC-42، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-3 - Copy

bee-1

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-43، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-2 - Copy

upload-1

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

کد BC-44، کیک خانه زنبوری!

bee-1 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

کد BC-45، کیک باربی

barbie cake-1 - Copy

توضیح: دامن باربی روکش فوندانت و بدن باربی هم می تواند روکش فندانت و هم روکش خامه داشته باشد

کد BC-46، باربی در حمام!

544912_10151346728600919_2016002883_n

روکش وان خامه و مابقی تزئینات فوندانت هستند

کد BC-47، توپ در کیک!

ball cake-3 - Copy

توضیح: روکش کیک خامه و روکش توپ، فوندانت است.

کدBC-48، کیک توپ ساده

ball cake-2 - Copy

روکش کیک خامه و تکه های تپ فوندانت است

کد BC-49، کیک انکری برد تیرکمانی!

angry birds-5 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-50،  کیک انگری برد تخت!

angry birds-3 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-51، کیک انگری برد چشمهای خشمگین

angry birds-2 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-52، انگری برد عروسکی

angry birds-1 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-53: کیک اسپایدر من

spiderman cake-1

روکش کیک، خامه، تزئینات سیاه روی کیک رویال آیسینگ و صورت اسپایدر من فوندانت است

کد BC-53-1: کیک اسپایدر من بر بام!

spiderman-cake-1

کد BC-54: کیک تولد یکسالگی

yek salegi-11

cookie

عروسکها بیسکوئیت هستند. روکش کیک، خامه، تزئینات کیک فوندانت و روکش بیسکوئیتها نیز فوندانت است

۹۱ پاسخ

 • cakeara says:

  با سلام و احترام
  برای کد ۳۷ که کیک مک کوئین هست، چون تعداد مهمانها بیست نفر هست، شما به دو کیلو کیک نیاز دارین. بنابراین فقط کیک رویی کافی هست. هزینه اش با روکش خامه و تزئینات فوندانت هر کیلو هجده تومان و با روکش فوندانت هرکیلو بیست تومان است عروسک مک کوئین را اگر غیر خوراکیش رو دارید میتونید روی کیک قرار بدید و اگر خوراکیش مد نظرتون هست، حدود پنج تا هشت تومان هزینه عروسک میشه.
  در مورد کیک شماره ۹ که کیک پوه هست، با روکش فوندانت هر کیلو نوزده تومان و با روکش خامه هر کیلوشانزده تومان هست. برای کیک دو کیلویی دو عروسک بیشتر روی کیک جا نمیشه. اگر غیر خوراکیش رو دارین، میتونین روی کیک بذارین و یا من براتون تهیه کنم. آخرین باری که خریدم هر عروسک دو و پانصد بود. حدود یک ماه و نیم پیش.
  اگر هم خوراکی مد نظرتون باشه، پوه، سه تومان،و تیگر پنج تومان هست. برای کیک دو کیلویی، کیک آبی حذف میشود و مشابه شکل دوم در می آِید..
  با سپاس و احترام مجدد
  کیک آرا

 • یلدا says:

  سلام میخاستم بدونم اگه بخام کیک ۲ کیلویی سفارش بدم ولی شما در توضیح عکس نوشتید ۴ کیلوه میشه؟ یعنی برا کیک ۲ کیلو میشه هر مدلی رو انتخاب کرد یعنی میشه کیک ۴ کیلویی رو ۲ کیلویی درست کنید

  • cakeara says:

   با سلام و احترام،
   اگر کیک ترکیبی باشه، مثل کیک کفشدوزکی ملورین، میشه لایه زیری کیک رو که خودش مثلا دو کیلو هست را حذف کرد و تزئینات رو روی زیر کیکی اجرا کرد و فقط روی کفشدوزک کار کرد. همچنین در مورد کیکهای دو طبقه. مدل کیک را بفرمایید تا بگم امکانش هست یا خیر
   با سپاس- کیک آرا

 • مهسا says:

  با سلام و خسته نباشىن خدمت شما دوست عزىز

  کىک BC-9 که حالت دو طبقه داره چند کىلو است و مبلقش را هم بفرماىىد. با فوندانت لطفا…در ضمن از کجا مىتونم کىکهاى شما رو تهىه کنم که تست کنم.

  • cakeara says:

   دوست گرامی مهسا عزیز
   کیک شماره نه یا همان پوه، بدون توپ آبی رویی سه کیلو بوده است و قیمت آن با عروسکهای رویه اش هفتاد و پنج هزار تومان. البته در حال حاضر عروسکهاش موجود نیست و یا باید عروسک خوراکی سفارش دهید یا خودتان زحمت تهیه عروسک غیر خوراکی را بکشید.
   با توپ رویی حدود نیم کیلو به کیک اضافه میشود.
   محل تحویل سفارشهای ما از مقابل کارگاه است. در صورت تمایل به مشاهده و تست کیکها، روزهایی که تحویل کیک داریم میتوانید تشریف بیاورید. فقط باید روز و تحویلش را چک بفرمایید و حتما تشریف بیاورید.
   با سپاس
   کیک آرا

 • سحر says:

  سلام خیلی کیکاتون زیباست و هنرمندانه

  عزیزم من برای تولد پسرم یه کیک توماس میخوام که اگه اجازه بدین براتون ایمیل میکنم تعداد نفرات تولد ۱۵ نفر میخواستم بدونم هزینه اش چقدر میشه ؟

  ممنونم

 • سحر says:

  سلام خسته نباشید من براتون ایمیل فرستادم یه کیک توماس هست میخواستم بدونم برای ۱۵ نفر مهمون این کیک را قیمتش را بفرمائید. متشکرم

 • مامان نورا says:

  سلام کیک bc21 دو کیاو با روکش خامه دو طبقه میشه؟

  اون کفشدوزک بالایش فوندانت هست یا کیک؟
  هزینش چقدر میشه؟

 • مامان نورا says:

  بعلاوه کیک bc1-1 می شه دو کیلویی؟ البته روکش کفشدوزک هم خامه باشه

  هزینه رو هم بفرمایید

  • cakeara says:

   سلام مامان نورا عزیز

   بابت تأخیر پوزش میخوام. آخرهای هفته سر ما خیلی خیلی شلوغ هست و امیدوارم بر ما ببخشید.

   کیک شماره ۱ کمتر از یک کیلو هست و کلا کیک هست. اگر بخواهید روی یک کیک قرار بگیره حداقل وزن مجموعشون حدود دو و نیم کیلو میشه. که چون کفشدوزک کار فوندانت داره هرکیلو آن شانزده تومان هست و کیک زیری تمام خامه باشه هر کیلو پانزده تومان.

   کیک شماره ۱-۱ کفشدوزک رویی تقریبا دو کیلو هست. با روکش خامه امکانپذیر هست اما به این صافی در نمیاد قسمت صورتش که سیاه هست حتما ختما فوندانت هست.

   با سپاس

   کیک آرا

 • مژگان says:

  با سلام و خسته نباشید
  از سایت بسیار زیبا و باسلیقه و پر محتواتون سپاسگزارم
  متاسفانه ما اصفهان هستیم و بنابر گفته هایتان امکان انتقال ب اصفهان ممکن نیست فقط یه راهنمایی می خواستم چون من خودم کیک و شیرینی در خانه تهیه میکنم تا حالا با فندانت کار نکردم ،کار با فندانت راحته و خودم میتونم کار کنم واز کجا تهیه کنم ؟ از لوازم قنادی و یا جایی دیگه و اینکه محتویات این فندانت بی ضرر و از چه موادیه و ساخت کجاست ؟ و قیمتش ؟
  ببخشید سوالاتم زیاد شد .

 • نجمه says:

  سلام خسته نباشید
  کیکاتون خیلی خوشگل و شیکند و حتماً خوشمزه
  من براتون ایمیل زدم ولی جواب ندادید قیمت کیک های شماره ۶ – ۱۱ و ۱۹ رو با وزن ۲ کیلو با روکش خامه ای می خواستم بدونم در ضمن سفارش من رو برای ۵ شنبه قبول می کنید؟

 • آرنیکا says:

  سلام کیک هاتون قشنگه. من برای فردا یه کیک کوچیک می خوام. امکانش هست؟

  • cakeara says:

   سلام آرنیکا عزیز. این هفته به دلیل اینکه ترافیک کاری خیلی بالا هست چون قبل از شروع ماه محرم تقریبا همه دارند مراسمها رو برگزار میکنن، اصلا فرصتش نیست. اما در سایر هفته ها مشکلی نیست.
   با سپاس از توجه شما

 • آزاد says:

  سلام. کیک هاتون خیلی قشنگه. می خواستم ببینم برای امروز می تونم سفارش بدم؟

  • cakeara says:

   سلام آزاد عزیز
   با عرض پوزش فراوان چون ترافیک کاری این هفته خیلی زیاد بود به دلیل اینکه قبل از ماه محرم سفارشهای مراسم خیلی بالا هست، من شرمنده شما هستم.
   با سپاس از شما
   کیک آرا

 • مرضیه says:

  سلام عالی کیک تون خییلی سلیقه به کار بردید ممنون

 • mohammad says:

  با سلام
  بعضی از عکس ها تون مربوط به سایت نات جاست کیک (not just cakee by annie) هست
  آیا خود شما هم اونو ساختید؟
  اگه ساختید چرا عکس خودتونو نذاشتین؟
  بهتره مشخص کنید کدومو خودتون ساختین کدومو نه
  متشکرم

  • cakeara says:

   محمد عزیز با سلام و احترام
   بله. در عکسها برخی متلق به سایتهای خارجی هست که توسط گروه کیک آرا قابل اجرا هست. اگر قصدی مبنی بر پنهان کردن این مسأله بود، پاک کردن آدرس عکس کار مشکلی نیست. اما عکسها از سایتهای معتبری انتخاب شده اند که متد تزئین کیک آنها مشابه متد ویلتون شیکاگو و پی ام ای انگستان هست که دوره های آن توسط کیک آرا برگزار هم میشود.
   اما اینکه چرا عکسها را هنوز آپدیت نکرده ام یک به دلیل آن است که هنوز تمام عکسها را سفارش نگرفته ام و تهیه این کیکها بدون داشتن سفارش، بسیار هزینه بر هست و مقرون به صرفه نیست. هر کدام از آن کیکها حداقل هشتاد هزار تومان ارزش دارند و زمانبر هستند. از اینرو کارهایی که سفارش آنها گرفته شده، عکسش هم گنجانده شده. از این عکسها ممکن است یک نفر کیک دوازده کیلویی را هشت کیلو بخواهد. مسلما با عکس اصلی متفاوت هست. مگر نه؟
   دلیل دوم هم آن است که تهیه یک کیک زیبا و انجام به روز رسانی عکسها سایت به همراه هم احتیاج به یک تیم کامل دارد. اما در حال حاضر آپدیت کردن عکسها سایت کیک آرا بر عهده مدیر محترم کیک آرا سرکار خانم زاهدی هست. اگر نمونه کارهای خود کیک آرا را میخواهید ببینید در قسمت بالای صفحه منوی تازه ترین کارهای کیک آرا را مشاهده بفرمایید. این عکسها مربوط به سفارشهای سه هفته تا یکماه گذشته کیک آرا هست. در ضمن تمام عکسهای جدید کارهای کیک آرا عبارت کیک آرا دات کام را به همراه دارندو کارهای انجام شده کیک آرا هستند.
   با سپاس از توجه شما

 • mohadeseh says:

  ببخشید قیمت کیک باب اسفنجی روی اقیانوس برای ۶ نفر چقدره لطفا در سایتتان جواب بدید

 • mohadeseh says:

  برای ۲۸ آذر کی سفارش بدم خوبه ببخشید میتونید کیک باب اسفنجی روی اقیانوس و بوکه گل مافین، مناسب برای هدیه تولد دوستان به ورامین بیارید مطمینید خراب نمیشه؟

  • cakeara says:

   محدثه عزیز
   با سلام و احترام
   کیک و بوکه گل را برای آنکه در مسافت مذکور در ترافیک نماند و در بهترین وضعیت تحویل مشتری شود، حدود ساعت دوازده ظهر تحویل آژانس میشود. درصورتیکه خودتان تمایل داشته باشید میتوانید برای تحویل آنها تشریف بیاورید. تا کنون هیچ مشتری در خصوص تحویل آژانس شکایتی نداشته و سفارشات برای دوستان ساکن کرج نیز ارسال گردیده است.
   برای ۲۸ آذر یکهفته قبل سفارش دهید.
   با سپاس
   کیک آرا

 • گل رز says:

  سلام و خسته نباشید
  کیک BC-3 باب اسفنجی برای ۲۰ نفر مهمان چند کیلو و چند می شود؟ کیکی شبیه خود باب اسفنجی هست منظورمه .

  کیک همبرگر چنده؟

  چند روز قبل سفارش می گیرید؟

  ممنون

  • cakeara says:

   گل رز عزیز
   با سلام و احترام
   کیک شماره سه بین یک کیلو و هفتصد تا دو کیلو گرم هست و برای بیست نفر مهمان کافی هست
   کیک همبرگر بین یک کیلو و هفتصد تا دو کیلو و دویست هست و قیمت هر دو کیک تا پایان ابان ماه هر کیلو هفده هزار تومان برای باب اسفنجی وشانزده هزار تومان برای کیک همبرگر هست
   با سپاس
   کیک ارا

 • mahnaz says:

  ali bod makhsossan tot farnghiye na @@@@@@@@@@@

 • شاهپور یعقوبی says:

  سلاملطفا نحو ه ی سفارش و آدرس و شماره تلفن تون رو بگذارید

  • cakeara says:

   جناب آقای یعقوبی
   با سلام و احترام
   برای سفارش هر کدام از کیکهای موجود در سایت یا ارسال طرح مورد نظرتون با این تلفن تماس بگیرید
   ۰۹۳۳۱۷۹۰۱۴۴
   یا با ما مکاتبه کنین
   mail@cakeara.com
   با سپاس از همراهی شما

 • مهدیه says:

  با سلام من دوست دارم کیک تولد پسرم اسمورف باشه آیا نمونه اش موجود است؟

 • گوهر says:

  سلام و خسته نباشید
  کیک های شما بسیار عالی و زیبا هستند میخواستم بدونم شما سفارش از روی عکس هم میگیرید؟؟ مثلا کیک با مدل ۳بعدی از یک دوربین دیجیتال ؟؟

 • زهرا says:

  سلام می خواستم بپرسم کجا باید سفارش بدم

 • سمیرا says:

  سلام
  قیمت کیک باب اسفنجی روی اوقیانوس برای ۵۰نفر چند میشه؟

  • cakeara says:

   سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   این کیک ترکیب خامه، بیسکوئیت و رویال هست و هر کیلو بیست و هشت هزار تومان و هزینه هر عروسک خوراکی پنج هزار تومان است.
   باسپاس

 • سمیرا says:

  مرسی از پاسختون
  برای ۲۷ دیماه کی باید سفارش بدم و اینکه باید بیایم تحویل بگیریم یا خودتون زحمت ارسالش را میکشین؟

  • cakeara says:

   سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   برای سفارشهای آخر سال حتما یکهفته قبل هماهنگ بفرمایین. در صمن در صورت تمایل، کیک با آزانس ارسال می شود که البته با کمال احترام هزینه آن بر عهده مشتری محترم هست
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • الهه says:

  فوندانت قابل خوردن است ؟ کیک باربی در حمام چه میزان قابل خوردن است؟

 • سمیرا says:

  سلام
  میشه اگر نمونه های دیگه ای از کیک باب اسفنجی دارین برای من ایمیل کنید (مثلا مدل نشسته) البته با قیمتهاش

  ممنون

  • cakeara says:

   سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   به زودی طرح های جدید به سایت اضافه خواهد شد.در این فاصله اگر شما خودتان پیشنهادی دارید لطفا ارسال بفرمایید تا قیمتها به حضور اعلام گردد.
   با سپاس
   کیک آرا

 • Masoumeh says:

  سلام
  می خواستم قیمت کد BC-52 رو بدونم ۴ کیلو میخوام باشه کیک

 • باران says:

  خیلی عالی بودمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • سپیده says:

  با سلام می خواستم بپرسم برای۲۵ نفر بچه پیش دبستانی باید چند کیلو کیک سفارش بدم
  ممنونم

 • نازنین says:

  قیمت کیک ها را بگذارید تا بتونیم بهتر تصمیم بگیریم
  ممنووووووون

 • مهدی says:

  سلام می خواستم ببینم برای ۱۰ نفر شما کیک ۱ تا ۱٫۵ کیلو هم درست می کنید؟ کد BC-42 یا BC-1-1

 • الهام says:

  سلام دوست عزیز من چند روزه با شما تماس گرفتم برای تولد پسرم کیک کوچیک ١کیلویی می خواستم ، همه امیدم به شماست، امکانش هسه برای فردا؟

 • مرجان says:

  سلام . خسته نباشید از مدل کیکها بسیار لذت بردم و امیدوارم با همین رنگها تحویل داده شود . لطف می کنید آدرستان را برایم ارسال کنید .

 • سمانه says:

  سلام خسته نباشید از کدکدBC-11، طرح دیگری دارید میخواهم دخترونه باشه و اینکه برای ۱۸ نفر میخواهم . اگر طرح دیگری دارید برام میل کنیدممنون از لطف شما ( برای اردیبهشت ۹۳ میخواهم)
  کی باید سفارش بدهم

 • سمانه says:

  ایا مدل دیگری از کیک هایی با تم عروسک توت فرنگی دارید برای ۱۸ نفر؟

 • پری says:

  دستور کیک ها را لطفا بگذارید

 • مهتاب says:

  باسلام من برای اردیبهشت ۹۳اگه بخوام سفارش بدم میتونم؟البته ماپردیس هستیم

 • بتوچه says:

  زیبا و فوق العاده می باشند ♥

 • مریم says:

  سلام کارهاتون خیلی عالیه من برای تولد دخترم سال گذشته نتونستم به شما سفارش بدماما امسال می خوام برای دخترم تولد با تم دایناسور بگیرم شما عکسی یا نمونه ای از کیک دایناسوری دارین؟

  ممکن هست برام بذارین

  • cakeara says:

   مریم عزیز
   با سلام و احترام
   باعث افتخار ما هست که سفارش شما رو انجام بدیم. بله داریم. هم در آلبوم نود و سه که به زودی آپلود خواهد شد و هم اگر سریعتر مایل به مشاهده باشید یک ایمیل با عنوان عکس کیک دایناسور به ایمیل آدرس ما ارسال فرمایید تا عکس های مربوطه به حضورتان ارسال گردد.
   cakeara@gmail.com
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • nafas says:

  سلام من ساکن وروم از کیکاتون خیلی خوشم اومد وره هاتون در چه زمان و کجاست؟ واینکه برای شهرستانها ارسال دارید؟با تشکر

 • nafas says:

  شرمنده انگار شهر نگرفته دورود لرستان

 • یاسمن says:

  سلام من خیلی از این کیک ها لذت بردم …………………………………………………………………………………

  امید وارم که همیشه پاینده باشید.

 • یاسمن says:

  من می خواستم بگم که Bc-45وBc-46بزرگ تروهم پهن تر هم دارد.قیمت آن را لطفاً لطف کنید……….

 • تانیا says:

  کیک های قشنگی بودن مرسی

 • مهری says:

  ببخشیدمایک کیک معمولی خامه ای به شکل پو به قنادی سفارش دادیم کلاوزن آن باسینی۴٫۶۰شدکه بعدا سینی راوزن کردیم که ۱٫۴۰شدبه نظر شما منصفانه است ؟قیمت کیلویی۱۷۰۰۰تومان محاسبه شد
  میخواستم لطف کنید نحوه محاسبه ذراین مورد رو بفرمایید.ممنون

  • cakeara says:

   با سلام و احترام
   ما معمولا بخشی از وزن کیک را به عنوان هدیه به مشتریان گرامی میدهیم که شامل زیر کیکی و حتی بخشی از وزن کیک نیز میشود. به عبارت دیگر هرگز بهای کل کیک را از مشتریان دریافت نمیکنیم که زیر کیکی نیز بخشی از این هدیه محسوب میگردد.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • سلام کیک های شما خیلی جالب بودن چگونه میتونم سفارش دهم؟

  • زینب says:

   سلام تصاویر کیک های شما عاااالی بووووودن ممنون چه جوری میتونم سفارش بدم؟

   • cakeara says:

    با سلام و احترام
    مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
    با سپاس و احترام مجدد
    کیک آرا

  • cakeara says:

   با سلام و احترام
   مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • یک همراه says:

  وای چرا انقدر قیمتهارو بالا بردین
  من پارسال برای تولد دخترم تماس گرفتم متاسفانه ظرفیت پر بود و واقعا دلم می خواست برای امسال ولی خیلی هزینش زیاد شده

  • cakeara says:

   با سلام و احترام وضمن سپاس از همراهی شما، بله متاسفانه افزایش قیمتها در کار ما هم بی تاثیر نبوده و به عنوان مثال خمیر ساخت عروسک و گل خوراکی سال گذشته هر کیلو شصت و پنج هزار تومان بود و امسال هر کیلو نود هزار تومان. همچنین افزایش دستمزدها و سایر مواد اولیه.

 • سارا says:

  سلام خسته نباشید میخاستم بپرسم دلم میخاد تو کلاساتون شرکت کنم ازتون راهنمای میخاستم از کیکایی که درست میکنید خوردم خیلییییییییییی خوشم اومد من خاله مهرانا م که عکس کیکش کد۱-۴۱ – BC هست اگه فرصت داشتید جوابم بدید لطفا

  • cakeara says:

   سارا عزیز
   با سلام و احترام
   افتخار ما هست که شما از کیک ما راضی بودین و بازهم حضور شما در کلاسهای ما افتخاری غرور آفرین خواهد بود… سوالی اگر هست خوشحال میشیم پاسخگو باشیم.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • سارا says:

  سلام مرسی که جوابم زود دادید اما کامل ندادید برای شرکت تو کلاسا تون باید چه کار کنم ممنون

  • cakeara says:

   با سلام و احترام
   تا پنج روز قبل از شروع کلاس مورد نظر تماس بگیرید و در صورتیکه ظرفیت کلاس تکمیل نشده بود نصف مقدار شهریه را به شماره حساب واریز فرمایید و در روز کلاس به آموزشگاه تشریف بیاورید. کلاسهای سطح یک و دو این ماه در اول و دوم آبان و چهارم و پنجم آبانماه تشکیل خواهد شد.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 • سارا says:

  مرسی که راهنمای کردین همیشه پاینده وموفق باشید دوست دارم زود ببینمتونپاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>