کیکهای تولد کودکان

پیش از مشاهده این آلبوم پیشنهاد میکنیم از نکات مربوط به سفارش کیک در لینک زیر بازدید فرمایید

http://cakeara.com/?p=2414

نمونه کیکهای تولد کودکان که توسط کیک آرا تهیه یا پیشنهاد می شود. از ایده های جدید شما جدا استقبال می کنم!

کد BC-1، کیک تولد کفشدوزک

wpid-img_20140727_144152.jpg

این کیک تولد از کارهای انجام شده کیک آرا است. سایر کیکهای تولد کفشدوزکی به شکل زیر است.

lady bird 8 lady bird 4

کد BC-2، کیک تولد جوجه های خشمگین

wpid-img_88596267765862.jpeg

wpid-img_20140512_150907.jpg

wpid-cakeara-angrybirds-cake.jpeg

upload-2

 

کد BC-3، مجموعه کیک تولد باب اسفنجی و کیک تولد همبرگری

 IMG_20150220_163521[1]

IMG_20150213_110534[1]

دو عکس فوق، کیک تولد باب با روکش فوندانت هستند

wpid-cakeara-spongebob-cake.jpeg

ocean-8

spongebob-3

 upload upload-1 upload-1

upload-5

 روی زیرکیکی این کیک یک لایه فوندانت با نوشتار هپی برد دی نوشته شده است.

کد BC-3-2: کیک تولد دختر توت فرنگی

wpid-img_20140710_180304.jpg

strawberry-shortcake-house

 کیstrawberry-shortcake-cake

کد BC-5، بوکه گل مافین

upload upload-2

توضیح: بوکه گل مافین مجموعه کاپ کیکهایی است که با خامه به صورت رز تزئین شده و در یک گلدان به صورت دسته گل قابل عرضه است. روی این دسته گل، شخصیت مورد نظر را می توان به صورت عروسک خوراکی قرارداد

کد BC-6،  کیک تولد باب اسفنجی روی اقیانوس

spongebob-7

wpid-cskeara-spongebob-cake.jpeg

توضیح: کیک با روکش خامه و سایر المانها، فوندانت هستند

sponge bob cake

نمونه دو کیلویی کیک باب روی اقیانوس

کدBC-7، کیک تولد توت فرنگی و توت فرنگی کوچولو!

strawberry shortcake-2

توضیح: حداقل وزن این کیک ۴ کیلوگرم است. عروسک خوراکی است

کد BC-7، کیک تولد یک و دو طبقه توت فرنگی کوچولو

strawberry shortcake-3 strawberry shortcake-5 strawberry shortcake-9

کد BC-9، کیک تولد پو خرسه!

IMG_20150321_141515[1]

pooh-1 - Copy

wpid-img_20140609_133105.jpg

توضیح: روکش کیک هم به صورت خامه ای هم فوندانتی و سایر اجزا از جنس فوندانت است

کد BC-10، کیک تولد سر پو خرسه

pooh-2 - Copy

توضیح: این کیک کلا خامه ای است

کدBC-11، کیک شان دشیپ

shaun the ship-1 - Copy

کیک تولد شان دشیپ آبی!

shaun the sheep cakeara

کد BC-12، کیک شان و سگ گله

shaun the ship-4 - Copy

IMG_20150122_194043[1]

کد BC-12-1: د BC-13، مجموعه کیک تولد یک و دو طبقه مینی ماوس

minnie-1 - Copy minnie-2 - Copy mikkie-2 - Copy

minnie cakeminnie-cake

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-14، کیک تولد سر مینی ماوس

IMG_20150101_234418[1]

کد BC-15، کیک تولد میکی ماوس قهرمان

mikkie-8 - Copy

کد BC-16،  کیک تولد سر میکی ماوس

mikkie-1 - Copy

کد BC-17، کیک تولد مینی ماوس

minnie-4 - Copy

کد BC-18، کیک تولد میکی ماوس ساده

mikkie-5 - Copy

کد BC-19، کیک تولد قلب مینی ماوس

minnie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-20، کیک تولد میکی ماوس کلاب هاوس

mikkie-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-21، کیک تولد کفشدوزک

ladybird-6 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.. کیک قابل اجرا در یک و دو طبقه نیز می باشد.

کد BC-22،  کیک تولد یک و دو طبقه کفشدوزک

ladybird-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-24، کیک تولد هلو کیتی

hello kitty-9 - Copy

کد BC-24-1، کیک تولد کیتی تخت!

روکش و تزئینات فوندانت هستند

کد BC-25، کیک تولد یک و دو طبقه کیتی

hello kitty-7 - Copy

kitty-1

کد BC-26،  کیک تولد کیتی تمام خامه ای

hello kitty-8 - Copy

کد BC-27، کیک تولد کیتی

hello kitty-4 - Copy

کد BC-28، کیک تولد کیتی خامه فوندانت

hello kitty-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-29، کیک تولد کیتی روبان دار!

hello kitty-3 - Copy

کد BC-30، کیک تولد کیتی عروسکی

hello kitty-2 - Copy

IMG_20150112_210808[1]

wpid-img_20140625_194526.jpg

kitty-2

IMG_20150211_163003[1]

کد، کیک تولد کتاب فوتبال! BC-31

football-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-32، کیک تولد و توپ!

football-4 - Copy

wpid-cakeara-soccer-cake.jpeg

wpid-img_63829289855571.jpeg

کد BC-33، کیک تولد زمین فوتبال

football-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. عروسکها غیر خوراکی هستند.

کد BC-34، کیک تولد یک و دو طبقه دورا

dora-1 - Copy

کدBC-36،  کیک تولد مک کوئین

cars-3 - Copy

کد BC-37، کیک تولد یک و دو طبقه مک کوئین

cars-1 - Copy

ecakeara mcqueen cake

کد BC-38، کیک  پروانه ای

butterfly-4 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-39، کیک پروانه ای یک و دو طبقه

butterfly-2 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-40، کیک پروانه ای

butterfly-3 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-41، کیک زنبوری

bee-5 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند.

کد BC-41-1: کیک زنبوری خامه و فوندانت

bee-cake

کد BC-42، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-3 - Copy

bee-1

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند.

کد BC-43، کیک زنبوری یک و دو طبقه

bee-2 - Copy

upload-1

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

کد BC-44، کیک خانه زنبوری!

bee-1 - Copy

توضیح:‌روکش هم خامه ای و هم فوندانت می تواند باشد. سایر اجزا فوندانت هستند عروسکها خوراکی هستند

کد BC-45، کیک باربی

barbie cake-1 - Copy

توضیح: دامن باربی روکش فوندانت و بدن باربی هم می تواند روکش فندانت و هم روکش خامه داشته باشد

کد BC-46، باربی در حمام!

544912_10151346728600919_2016002883_n

روکش وان خامه و مابقی تزئینات فوندانت هستند

کد BC-47، توپ در کیک!

ball cake-3 - Copy

توضیح: روکش کیک خامه و روکش توپ، فوندانت است.

کدBC-48، کیک توپ ساده

ball cake-2 - Copy

روکش کیک خامه و تکه های تپ فوندانت است

کد BC-49، کیک انکری برد تیرکمانی!

angry birds-5 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-50،  کیک انگری برد تخت!

angry birds-3 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-51، کیک انگری برد چشمهای خشمگین

angry birds-2 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-52، انگری برد عروسکی

angry birds-1 - Copy

روکش کیک خامه و کلیه تزئینات فوندانتی است

کد BC-53: کیک اسپایدر من

spiderman cake-1

روکش کیک، خامه، تزئینات سیاه روی کیک رویال آیسینگ و صورت اسپایدر من فوندانت است

کد BC-53-1: کیک اسپایدر من بر بام!

spiderman-cake-1

کد BC-54: کیک تولد یکسالگی

yek salegi-11

cookie

عروسکها بیسکوئیت هستند. روکش کیک، خامه، تزئینات کیک فوندانت و روکش بیسکوئیتها نیز فوندانت است

98 دیدگاه در “کیکهای تولد کودکان

 1. با سلام و احترام
  برای کد ۳۷ که کیک مک کوئین هست، چون تعداد مهمانها بیست نفر هست، شما به دو کیلو کیک نیاز دارین. بنابراین فقط کیک رویی کافی هست. هزینه اش با روکش خامه و تزئینات فوندانت هر کیلو هجده تومان و با روکش فوندانت هرکیلو بیست تومان است عروسک مک کوئین را اگر غیر خوراکیش رو دارید میتونید روی کیک قرار بدید و اگر خوراکیش مد نظرتون هست، حدود پنج تا هشت تومان هزینه عروسک میشه.
  در مورد کیک شماره ۹ که کیک پوه هست، با روکش فوندانت هر کیلو نوزده تومان و با روکش خامه هر کیلوشانزده تومان هست. برای کیک دو کیلویی دو عروسک بیشتر روی کیک جا نمیشه. اگر غیر خوراکیش رو دارین، میتونین روی کیک بذارین و یا من براتون تهیه کنم. آخرین باری که خریدم هر عروسک دو و پانصد بود. حدود یک ماه و نیم پیش.
  اگر هم خوراکی مد نظرتون باشه، پوه، سه تومان،و تیگر پنج تومان هست. برای کیک دو کیلویی، کیک آبی حذف میشود و مشابه شکل دوم در می آِید..
  با سپاس و احترام مجدد
  کیک آرا

 2. سلام میخاستم بدونم اگه بخام کیک ۲ کیلویی سفارش بدم ولی شما در توضیح عکس نوشتید ۴ کیلوه میشه؟ یعنی برا کیک ۲ کیلو میشه هر مدلی رو انتخاب کرد یعنی میشه کیک ۴ کیلویی رو ۲ کیلویی درست کنید

  1. با سلام و احترام،
   اگر کیک ترکیبی باشه، مثل کیک کفشدوزکی ملورین، میشه لایه زیری کیک رو که خودش مثلا دو کیلو هست را حذف کرد و تزئینات رو روی زیر کیکی اجرا کرد و فقط روی کفشدوزک کار کرد. همچنین در مورد کیکهای دو طبقه. مدل کیک را بفرمایید تا بگم امکانش هست یا خیر
   با سپاس- کیک آرا

 3. با سلام و خسته نباشىن خدمت شما دوست عزىز

  کىک BC-9 که حالت دو طبقه داره چند کىلو است و مبلقش را هم بفرماىىد. با فوندانت لطفا…در ضمن از کجا مىتونم کىکهاى شما رو تهىه کنم که تست کنم.

  1. دوست گرامی مهسا عزیز
   کیک شماره نه یا همان پوه، بدون توپ آبی رویی سه کیلو بوده است و قیمت آن با عروسکهای رویه اش هفتاد و پنج هزار تومان. البته در حال حاضر عروسکهاش موجود نیست و یا باید عروسک خوراکی سفارش دهید یا خودتان زحمت تهیه عروسک غیر خوراکی را بکشید.
   با توپ رویی حدود نیم کیلو به کیک اضافه میشود.
   محل تحویل سفارشهای ما از مقابل کارگاه است. در صورت تمایل به مشاهده و تست کیکها، روزهایی که تحویل کیک داریم میتوانید تشریف بیاورید. فقط باید روز و تحویلش را چک بفرمایید و حتما تشریف بیاورید.
   با سپاس
   کیک آرا

 4. سلام خیلی کیکاتون زیباست و هنرمندانه

  عزیزم من برای تولد پسرم یه کیک توماس میخوام که اگه اجازه بدین براتون ایمیل میکنم تعداد نفرات تولد ۱۵ نفر میخواستم بدونم هزینه اش چقدر میشه ؟

  ممنونم

 5. سلام خسته نباشید من براتون ایمیل فرستادم یه کیک توماس هست میخواستم بدونم برای ۱۵ نفر مهمون این کیک را قیمتش را بفرمائید. متشکرم

  1. سلام مامان نورا عزیز

   بابت تأخیر پوزش میخوام. آخرهای هفته سر ما خیلی خیلی شلوغ هست و امیدوارم بر ما ببخشید.

   کیک شماره ۱ کمتر از یک کیلو هست و کلا کیک هست. اگر بخواهید روی یک کیک قرار بگیره حداقل وزن مجموعشون حدود دو و نیم کیلو میشه. که چون کفشدوزک کار فوندانت داره هرکیلو آن شانزده تومان هست و کیک زیری تمام خامه باشه هر کیلو پانزده تومان.

   کیک شماره ۱-۱ کفشدوزک رویی تقریبا دو کیلو هست. با روکش خامه امکانپذیر هست اما به این صافی در نمیاد قسمت صورتش که سیاه هست حتما ختما فوندانت هست.

   با سپاس

   کیک آرا

 6. با سلام و خسته نباشید
  از سایت بسیار زیبا و باسلیقه و پر محتواتون سپاسگزارم
  متاسفانه ما اصفهان هستیم و بنابر گفته هایتان امکان انتقال ب اصفهان ممکن نیست فقط یه راهنمایی می خواستم چون من خودم کیک و شیرینی در خانه تهیه میکنم تا حالا با فندانت کار نکردم ،کار با فندانت راحته و خودم میتونم کار کنم واز کجا تهیه کنم ؟ از لوازم قنادی و یا جایی دیگه و اینکه محتویات این فندانت بی ضرر و از چه موادیه و ساخت کجاست ؟ و قیمتش ؟
  ببخشید سوالاتم زیاد شد .

 7. سلام خسته نباشید
  کیکاتون خیلی خوشگل و شیکند و حتماً خوشمزه
  من براتون ایمیل زدم ولی جواب ندادید قیمت کیک های شماره ۶ – ۱۱ و ۱۹ رو با وزن ۲ کیلو با روکش خامه ای می خواستم بدونم در ضمن سفارش من رو برای ۵ شنبه قبول می کنید؟

  1. سلام آرنیکا عزیز. این هفته به دلیل اینکه ترافیک کاری خیلی بالا هست چون قبل از شروع ماه محرم تقریبا همه دارند مراسمها رو برگزار میکنن، اصلا فرصتش نیست. اما در سایر هفته ها مشکلی نیست.
   با سپاس از توجه شما

  1. سلام آزاد عزیز
   با عرض پوزش فراوان چون ترافیک کاری این هفته خیلی زیاد بود به دلیل اینکه قبل از ماه محرم سفارشهای مراسم خیلی بالا هست، من شرمنده شما هستم.
   با سپاس از شما
   کیک آرا

 8. با سلام
  بعضی از عکس ها تون مربوط به سایت نات جاست کیک (not just cakee by annie) هست
  آیا خود شما هم اونو ساختید؟
  اگه ساختید چرا عکس خودتونو نذاشتین؟
  بهتره مشخص کنید کدومو خودتون ساختین کدومو نه
  متشکرم

  1. محمد عزیز با سلام و احترام
   بله. در عکسها برخی متلق به سایتهای خارجی هست که توسط گروه کیک آرا قابل اجرا هست. اگر قصدی مبنی بر پنهان کردن این مسأله بود، پاک کردن آدرس عکس کار مشکلی نیست. اما عکسها از سایتهای معتبری انتخاب شده اند که متد تزئین کیک آنها مشابه متد ویلتون شیکاگو و پی ام ای انگستان هست که دوره های آن توسط کیک آرا برگزار هم میشود.
   اما اینکه چرا عکسها را هنوز آپدیت نکرده ام یک به دلیل آن است که هنوز تمام عکسها را سفارش نگرفته ام و تهیه این کیکها بدون داشتن سفارش، بسیار هزینه بر هست و مقرون به صرفه نیست. هر کدام از آن کیکها حداقل هشتاد هزار تومان ارزش دارند و زمانبر هستند. از اینرو کارهایی که سفارش آنها گرفته شده، عکسش هم گنجانده شده. از این عکسها ممکن است یک نفر کیک دوازده کیلویی را هشت کیلو بخواهد. مسلما با عکس اصلی متفاوت هست. مگر نه؟
   دلیل دوم هم آن است که تهیه یک کیک زیبا و انجام به روز رسانی عکسها سایت به همراه هم احتیاج به یک تیم کامل دارد. اما در حال حاضر آپدیت کردن عکسها سایت کیک آرا بر عهده مدیر محترم کیک آرا سرکار خانم زاهدی هست. اگر نمونه کارهای خود کیک آرا را میخواهید ببینید در قسمت بالای صفحه منوی تازه ترین کارهای کیک آرا را مشاهده بفرمایید. این عکسها مربوط به سفارشهای سه هفته تا یکماه گذشته کیک آرا هست. در ضمن تمام عکسهای جدید کارهای کیک آرا عبارت کیک آرا دات کام را به همراه دارندو کارهای انجام شده کیک آرا هستند.
   با سپاس از توجه شما

    1. سلام محمد عزیز
     گرچه به خاطر ندارم موضوع صحبت قبلی چه بوده است، از لطف شما ممنونم و متقابلا آرزوی سلامت و موفقیت شما را دارم
     کیک آرا

 9. برای ۲۸ آذر کی سفارش بدم خوبه ببخشید میتونید کیک باب اسفنجی روی اقیانوس و بوکه گل مافین، مناسب برای هدیه تولد دوستان به ورامین بیارید مطمینید خراب نمیشه؟

  1. محدثه عزیز
   با سلام و احترام
   کیک و بوکه گل را برای آنکه در مسافت مذکور در ترافیک نماند و در بهترین وضعیت تحویل مشتری شود، حدود ساعت دوازده ظهر تحویل آژانس میشود. درصورتیکه خودتان تمایل داشته باشید میتوانید برای تحویل آنها تشریف بیاورید. تا کنون هیچ مشتری در خصوص تحویل آژانس شکایتی نداشته و سفارشات برای دوستان ساکن کرج نیز ارسال گردیده است.
   برای ۲۸ آذر یکهفته قبل سفارش دهید.
   با سپاس
   کیک آرا

 10. سلام و خسته نباشید
  کیک BC-3 باب اسفنجی برای ۲۰ نفر مهمان چند کیلو و چند می شود؟ کیکی شبیه خود باب اسفنجی هست منظورمه .

  کیک همبرگر چنده؟

  چند روز قبل سفارش می گیرید؟

  ممنون

  1. گل رز عزیز
   با سلام و احترام
   کیک شماره سه بین یک کیلو و هفتصد تا دو کیلو گرم هست و برای بیست نفر مهمان کافی هست
   کیک همبرگر بین یک کیلو و هفتصد تا دو کیلو و دویست هست و قیمت هر دو کیک تا پایان ابان ماه هر کیلو هفده هزار تومان برای باب اسفنجی وشانزده هزار تومان برای کیک همبرگر هست
   با سپاس
   کیک ارا

  1. جناب آقای یعقوبی
   با سلام و احترام
   برای سفارش هر کدام از کیکهای موجود در سایت یا ارسال طرح مورد نظرتون با این تلفن تماس بگیرید
   ۰۹۳۳۱۷۹۰۱۴۴
   یا با ما مکاتبه کنین
   mail@cakeara.com
   با سپاس از همراهی شما

 11. سلام و خسته نباشید
  کیک های شما بسیار عالی و زیبا هستند میخواستم بدونم شما سفارش از روی عکس هم میگیرید؟؟ مثلا کیک با مدل ۳بعدی از یک دوربین دیجیتال ؟؟

  1. سلام گوهر عزیز
   بله کیکها از روی عکس شما هم تهیه میشه. هزینه کیکهای حجمی سه بعدی کمی متفاوت هست. بله کیک دوربین هم انجام میدهیم
   با سپاس
   کیک آرا

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   این کیک ترکیب خامه، بیسکوئیت و رویال هست و هر کیلو بیست و هشت هزار تومان و هزینه هر عروسک خوراکی پنج هزار تومان است.
   باسپاس

 12. مرسی از پاسختون
  برای ۲۷ دیماه کی باید سفارش بدم و اینکه باید بیایم تحویل بگیریم یا خودتون زحمت ارسالش را میکشین؟

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   برای سفارشهای آخر سال حتما یکهفته قبل هماهنگ بفرمایین. در صمن در صورت تمایل، کیک با آزانس ارسال می شود که البته با کمال احترام هزینه آن بر عهده مشتری محترم هست
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

  1. سلام الهه عزیز
   کیک باربی در حمام کاملا قابل خوردن هست و ترکیب خامه و فوندانت است.
   فوندانت طعمی مشابه مارشمالو یا تافی دارد.

  1. سمیرا عزیز
   با سلام و احترام
   به زودی طرح های جدید به سایت اضافه خواهد شد.در این فاصله اگر شما خودتان پیشنهادی دارید لطفا ارسال بفرمایید تا قیمتها به حضور اعلام گردد.
   با سپاس
   کیک آرا

 13. خیلی عالی بودمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسسسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  1. مهدی عزیز
   با سلام و احترام
   این کیک با دو کیلو قابل انجام هست.
   قیمت هر کیلو سی تومان و عروسک آن پنج هزار تومان.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 14. سلام دوست عزیز من چند روزه با شما تماس گرفتم برای تولد پسرم کیک کوچیک ١کیلویی می خواستم ، همه امیدم به شماست، امکانش هسه برای فردا؟

 15. سلام . خسته نباشید از مدل کیکها بسیار لذت بردم و امیدوارم با همین رنگها تحویل داده شود . لطف می کنید آدرستان را برایم ارسال کنید .

 16. سلام خسته نباشید از کدکدBC-11، طرح دیگری دارید میخواهم دخترونه باشه و اینکه برای ۱۸ نفر میخواهم . اگر طرح دیگری دارید برام میل کنیدممنون از لطف شما ( برای اردیبهشت ۹۳ میخواهم)
  کی باید سفارش بدهم

  1. سمانه عزیز
   با سلام و احترام
   با توجه به تراکم کاری پایان سال خوشحال میشیم در سال جدید برای طرحهای جدید ما در ارتباط باشین.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 17. سلام کارهاتون خیلی عالیه من برای تولد دخترم سال گذشته نتونستم به شما سفارش بدماما امسال می خوام برای دخترم تولد با تم دایناسور بگیرم شما عکسی یا نمونه ای از کیک دایناسوری دارین؟

  ممکن هست برام بذارین

  1. مریم عزیز
   با سلام و احترام
   باعث افتخار ما هست که سفارش شما رو انجام بدیم. بله داریم. هم در آلبوم نود و سه که به زودی آپلود خواهد شد و هم اگر سریعتر مایل به مشاهده باشید یک ایمیل با عنوان عکس کیک دایناسور به ایمیل آدرس ما ارسال فرمایید تا عکس های مربوطه به حضورتان ارسال گردد.
   cakeara@gmail.com
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 18. ببخشیدمایک کیک معمولی خامه ای به شکل پو به قنادی سفارش دادیم کلاوزن آن باسینی۴٫۶۰شدکه بعدا سینی راوزن کردیم که ۱٫۴۰شدبه نظر شما منصفانه است ؟قیمت کیلویی۱۷۰۰۰تومان محاسبه شد
  میخواستم لطف کنید نحوه محاسبه ذراین مورد رو بفرمایید.ممنون

  1. با سلام و احترام
   ما معمولا بخشی از وزن کیک را به عنوان هدیه به مشتریان گرامی میدهیم که شامل زیر کیکی و حتی بخشی از وزن کیک نیز میشود. به عبارت دیگر هرگز بهای کل کیک را از مشتریان دریافت نمیکنیم که زیر کیکی نیز بخشی از این هدیه محسوب میگردد.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

    1. با سلام و احترام مجدد
     ما نیز از حسن توجه شما سپاسگزاریم و آرزومند سلامتی و شادکامی شما و خانواده محترم هستیم.
     با سپاس و احترام مجدد
     کیک آرا

   1. با سلام و احترام
    مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
    با سپاس و احترام مجدد
    کیک آرا

  1. با سلام و احترام
   مشخصات کیک مورد نظر خود (طعم، طعم خامه، مواد میانی، میزان شیرینی، کد، تعدا میهمان، نحوه دریافت (حضوری، ارسال با آژانس)، ساعت و روز تحویل و تلفن تماس رو ایمیل بفرمایید یا در سایت کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 19. وای چرا انقدر قیمتهارو بالا بردین
  من پارسال برای تولد دخترم تماس گرفتم متاسفانه ظرفیت پر بود و واقعا دلم می خواست برای امسال ولی خیلی هزینش زیاد شده

  1. با سلام و احترام وضمن سپاس از همراهی شما، بله متاسفانه افزایش قیمتها در کار ما هم بی تاثیر نبوده و به عنوان مثال خمیر ساخت عروسک و گل خوراکی سال گذشته هر کیلو شصت و پنج هزار تومان بود و امسال هر کیلو نود هزار تومان. همچنین افزایش دستمزدها و سایر مواد اولیه.

 20. سلام خسته نباشید میخاستم بپرسم دلم میخاد تو کلاساتون شرکت کنم ازتون راهنمای میخاستم از کیکایی که درست میکنید خوردم خیلییییییییییی خوشم اومد من خاله مهرانا م که عکس کیکش کد۱-۴۱ – BC هست اگه فرصت داشتید جوابم بدید لطفا

  1. سارا عزیز
   با سلام و احترام
   افتخار ما هست که شما از کیک ما راضی بودین و بازهم حضور شما در کلاسهای ما افتخاری غرور آفرین خواهد بود… سوالی اگر هست خوشحال میشیم پاسخگو باشیم.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

  1. با سلام و احترام
   تا پنج روز قبل از شروع کلاس مورد نظر تماس بگیرید و در صورتیکه ظرفیت کلاس تکمیل نشده بود نصف مقدار شهریه را به شماره حساب واریز فرمایید و در روز کلاس به آموزشگاه تشریف بیاورید. کلاسهای سطح یک و دو این ماه در اول و دوم آبان و چهارم و پنجم آبانماه تشکیل خواهد شد.
   با سپاس و احترام مجدد
   کیک آرا

 21. با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم برای خرداد ماه کی باید سفارش بدم و اینکه کیک کدbc30وbc42بصورت یک ونیم کیلو تهیه میشه و قیمت و در آخر از کجا تهیه کنیم
  ممنون از لطفتون

  1. با سلام و احترام، یکهفته زودتر لطف بفرمابید هماهنگ بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود. کیکهای کمتر از دو کیلو قابل تزیین نمیباشند. با سپاس و احترام مجدد، کیک آرا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>